Thai App Center ขอแนะนำ ถิ่นฟ้า ล้านนา 2

ถิ่นฟ้า ล้านนา 2 ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆทั่ว4 จังหวัด ภาคเหนือ ทั้งเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง กิจกรรมและงานประเพณี โปรโมชั่นท่องเที่ยว ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเทศไทย เมนู อาหารไทย ฯลฯ เป็นต้น

Download ถิ่นฟ้า ล้านนา 2
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ ถิ่นฟ้า ล้านนา 2 โดย
โต๊ะจีนเจี๊ยบโภชนา นครปฐม
โต๊ะจีนเจี๊ยบโภชนา นครปฐม ครบเครื่องเรื่องโต๊ะจีน 08 1902 1793