Thai App Center ขอแนะนำ ClevCalc – เครื่องคิดเลข

เครื่องคำนวณนี้ช่วยให้คุณรับมือกับทุกการคำนวณที่จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยแอปเดียวเท่านั้น
แอปการคำนวณที่มาพร้อมกับรูปแบบสะอาดตาและฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริง!

รายการเครื่องคำนวณที่รองรับในตอนนี้:

1. เครื่องคิดเลขทั่วไป
• รองรับการคำนวณคณิตศาสตร์พื้นฐาน ยกกำลัง นิพจน์ใส่วงเล็บ และการคำนวณทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และลอการิทึม
• รวดเร็วและง่ายดาย
• สามารถแก้ไขนิพจน์ที่ป้อนผิดได้ ด้วยเคอร์เซอร์ที่เคลื่อนที่ได้อิสระ
• มีการจดจำประวัติ

2. เครื่องแปลงหน่วย
• รองรับ ความยาว น้ำหนัก ความกว้าง ปริมาตร เวลา อุณหภูมิ ความดัน ความเร็ว ประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง และปริมาณของข้อมูล
• รองรับการแปลงหน่วยทั้งหมดที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน

3. เครื่องแปลงสกุลเงิน
• รองรับค่าเงินในโลกกว่า 132 สกุล เช่น ดอลลาร์ ยูโร เยน หยวน ฯลฯ
• คำนวณอัตโนมัติโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์

4. เครื่องคำนวณส่วนลด
• หาราคาส่วนลดได้โดยป้อนราคาเต็มและอัตราส่วนลด

5. เครื่องแปลงเวลาโลก
• ปรับเปลี่ยนเวลาได้กว่า 400 เมืองหรือมากกว่าทั่วโลก
• เวลาออมแสงจะถูกแสดงในการคำนวณนี้เช่นกัน

6. เครื่องคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA)
• คุณสามารถคำนวณเกรดเฉลี่ยของคุณได้อย่างถูกต้อง!

7. เครื่องคำนวณการตกไข่
• คำนวณเวลาของการตกไข่และความพร้อมในการมีบุตรโดยใช้รอบการมีประจำเดือน!
• คุณสามารถสร้างบันทึกในแต่ละวันได้เช่นกัน

8. เครื่องคำนวณวัน
• คุณสมบัติที่คำนวณวันเฉพาะหรือวันครบรอบที่ต้องจำ!

9. เครื่องคำนวณราคาต่อหน่วย
• ป้อนราคาและจำนวน และคุณจะได้รับราคาต่อหน่วย
• คุณสามารถเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยของสินค้าต่าง ๆ มากมายได้

10. เครื่องคำนวณสุขภาพ
• คุณสามารถวัดดัชนีมวลกาย(BMI) และอัตราการเผาผลาญ(BMR)ได้

11. เครื่องคำนวณประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง
• ป้อนจำนวนของเชื้อเพลิง เพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิง

12. เครื่องคำนวณค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงยานยนต์
• คุณสามารคำนวณค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการขับรถหรือท่องเที่ยว
• ป้อนระยะทางและประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงเพื่อหาค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง

13. เครื่องแปลงเลขฐานสิบหก
• แปลงระหว่างทศนิยมและเลขฐานสิบหกได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

14. เครื่องคิดเลขคำนวณภาษีการขาย
• คำนวณราคารวมโดยการใส่ราคาตั้งต้นและอัตราภาษ๊

15. เครื่องคำนวณสินเชื่อ
• คุณสามารถคำนวณดอกเบี้ยรวมและการชำระเงินรวมโดยการใส่เงินต้นและอัตราดอกเบี้ย

16. เครื่องคิดเลขเงินออม
• หากคุณป้อนจำนวนเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลา ดอกเบี้ยหลังหักภาษีและเงินฝากออมทรัพย์จะถูกคำนวณออกมา

17. เครื่องคิดทิป
• จำนวนของทิปจะถูกบวกเข้าไปทันทีเมื่อมีการบวกจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของทิปเข้าไป
• มีฟังค์ชั่นไม่คำนวณทิปในภาษี
• คุณสามารถคำนวณหาจำนวนสำหรับแต่ละคนด้วยการหารจำนวนเงินสรุปด้วยจำนวนคน

[ ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ]
บริษัท Cleveni ไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความเหมาะสมของผลลัพธ์การคำนวนและข้อมูลใด ๆ ที่แสดงผ่านแอปพลิเคชั่น ClevCalc อีกทั้งบริษัท ClevCalc จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจเกิดจากผลลัพธ์การคำนวนและข้อมูลที่แสดงผ่านแอปพลิเคชั่น ClevCalc

Download ClevCalc – เครื่องคิดเลข
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ ClevCalc – เครื่องคิดเลข โดย
บริษัท บางขุนเทียนบิลเลียด อิมปอร์ตและเอกซ์ปอร์ต จำกัด
ผู้ตั้งโต๊ะแข่งขันสนุกเกอร์ บิลเลียด ตัวแทนจำหน่ายผ้าเฮนสเวิร์ท โต๊ะสนุกเกอร์ ผ้าคิวคู่ ลูกอรามิท โทร 0 2893 1301-4, 0 2415 0954, 0 2416 2326