ดูหมายเลขเวอร์ชัน Android และระดับของอัปเดตด้านการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ได้ในแอป “การตั้งค่า” คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีอัปเดตพร้อมให้ติดตั้ง นอกจากนี้ คุณยังตรวจหาอัปเดตได้อีกด้วย

ดูว่า Android เวอร์ชันอะไรที่ใช้อยู่

  1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
  2. ที่บริเวณด้านล่าง ให้แตะระบบ จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น การอัปเดตระบบ หากคุณไม่เห็น “ขั้นสูง” ให้แตะเกี่ยวกับโทรศัพท์
  3. ดู “เวอร์ชัน Android” และ “ระดับแพตช์ความปลอดภัย”

ดาวน์โหลดอัปเดต Android ล่าสุดที่พร้อมใช้งาน

เมื่อได้รับแจ้งเตือนอัปเดต ให้เปิดการแจ้งเตือนแล้วแตะอัปเดต

หากคุณล้างการแจ้งเตือนไปแล้วหรืออุปกรณ์ออฟไลน์อยู่ ให้ทำดังนี้

  1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
  2. ที่บริเวณด้านล่าง ให้แตะระบบ จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น การอัปเดตระบบ หากคุณไม่เห็น “ขั้นสูง” ให้แตะเกี่ยวกับโทรศัพท์
  3. คุณจะเห็นสถานะการอัปเดต ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

คุณจะได้รับอัปเดต Android เมื่อใด

กำหนดเวลาอัปเดตแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ

    • หากคุณมีโทรศัพท์ Pixel หรืออุปกรณ์ Nexus โปรดดูว่าคุณจะได้รับอัปเดต Android เมื่อใด
    • หากคุณมีอุปกรณ์ Android ประเภทอื่น โปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ

หมายเหตุ: บางครั้งอุปกรณ์รุ่นเก่าอาจใช้ Android เวอร์ชันใหม่ๆ ไม่ได้

สนับสนุนการแนะนำ ตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android โดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี.พี.พรีซิชั่น
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม