Thai App Center ขอแนะนำ ไอคิวตารางสอน

⭕ แอปพลิเคชัน “Times and Division Tables” สร้างขึ้นตามอัลกอริทึมที่ปรับคำถามให้เหมาะสมกับทักษะปัจจุบันของเด็ก

⭕ แอปพลิเคชันปรับความเข้มข้นในการเรียนรู้ โดยเน้นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เด็ก ๆ พบว่ายากมากที่สุด

⭕ อัลกอริทึมพิเศษที่แสดงความคืบหน้าในการเรียนรู้ และเน้นถึงการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากต่อการเรียนรู้

⭕ ระบบทำซ้ำอัจฉริยะ

⭕ ความคืบหน้าในการเรียนรู้ มองเห็นได้โดยใช้ดาวแสดงความคืบหน้า ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบได้ทั้งความคืบหน้าในการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมรายบุคคล รวมถึงความคืบหน้าโดยรวม อัลกอริทึมคำนวณความคืบหน้าสำหรับตารางการคูณและการหารแยกกัน นอกจากนี้ แอปฯ ยังปรับให้เข้ากับช่วงของผลลัพธ์ที่เลือก และช่วงของจำนวนที่ใช้ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ทั้งการตั้งค่าและโหมดการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเลือกของแอปพลิเคชัน

⭕ วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับเด็ก ๆ

⭕ กระบวนการเรียนรู้แบ่งออกเป็นบทเรียนที่มีจำนวนจำกัด เพื่อให้พ่อแม่สามารถควบคุมจำนวนบทเรียนที่เด็ก ๆ ของพวกเขานั้นเรียนจ

Download ไอคิวตารางสอน
Android

สนับสนุนการแนะนำ ไอคิวตารางสอน โดย