Thai App Center ขอแนะนำ PINKFONG 123 Numbers

แนะนำให้เด็กวัยเริ่มเรียนรู้จักกับตัวเลขด้วย [PINKFONG 123 Numbers]!
เพลงเกี่ยวกับตัวเลขและเกมเพื่อการศึกษาของ PINKFONG ส่งเสริมทั้งทักษะการนับจำนวนและการจดจำตัวเลขให้ได้ด้วยวิธีที่สนุก ๆ
ร้องเพลง นับตัวเลข ฝึกเขียนตามรอยปรุ และเล่นเกมตัวเลข ช่วยให้นักเรียนตัวน้อยของคุณพัฒนาทักษะของพวกเขาในหลาย ๆ ด้าน

1. เพลงที่ทั้งง่ายและสนุกจำนวน 12 เพลง
– เขียนและผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
– เพลงเพื่อการเรียนรู้ตัวเลขแต่ละตัวจาก 1-10 จำนวน 10 เพลง
– เพลงเพื่อการนับตัวเลข 1-20 จำนวน 2 เพลง

2. เรียนรู้ที่จะนับและฝึกเขียนตัวเลขตามรอยปรุ
– พัฒนาทักษะการนับด้วยกิจกรรมนับเลขหรรษา
– กิจกรรมการฝึกเขียนตามรอยปรุสำหรับให้เด็กจำตัวเลขได้

3. เล่นเกมตัวเลขเพื่อการศึกษา
– เกมหลากหลายที่จะช่วยให้เด็กเล็กเรียนรู้เรื่องตัวเลข
– รวมทั้ง เกมรถไฟกับบรรดาสัตว์ต่าง ๆ เกมหาตัวเลข เกมให้อาหารสัตว์

4. รองรับ 5 ภาษา
– เรียนรู้ตัวเลขในภาษาอังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เกาหลี, จีน, ญี่ปุ่น
– รวมไว้ซึ่งเพลงและเกมทุกอย่าง

ขอให้สนุกกับ [PINKFONG 123 Numbers] และเริ่มก้าวแรกไปสู่การเรียนรู้ตัวเลข!

Download PINKFONG 123 Numbers
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ PINKFONG 123 Numbers โดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี.พี.พรีซิชั่น
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม