Thai App Center ขอแนะนำ แอปพลิเคชัน Sabaijai (สบายใจ) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประเมินสภาวะทางด้านจิตใจของบุคคลว่ามีภาวะที่เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองหรือไม่ โดยมีแบบคัดกรองให้ทำเพื่อประเมิน ภายในแอปพลิเคชันมีคำแนะนำที่จำแนกตามความเหมาะสมกับเพศและอายุ โดยอายุแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 15-24 ปี อายุ 25-59 ปี และอายุ 60-65 ปี

นอกจากนี้ ในแอปพลิเคชันมีเมนูเพื่อแก้ไขข้อข้องใจเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยผู้ใช้สามารถเลือกอ่านข้อความด้วยตนเองหรือฟังเสียงบรรยาย มีเมนูบทความที่ช่วยเติมกำลังใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การเรียน ความรัก การงาน การเงิน ครอบครัว และสุขภาพ มีเมนูบทความบทความที่เกี่ยวกับคำสอนศาสนาต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเสียงดนตรีประกอบการอ่านเพื่อความผ่อนคลาย และสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ผู้ใกล้ชิดและโทรหาสายด่วนสุขภาพจิตที่มีผู้ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

แอปพลิเคชัน Sabaijai (สบายใจ) ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เป็นเวอร์ชันที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก Light Life ในโครงการต่อยอดนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคมในโครงการ “บ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม: Active Citizen: Geek so Good”

นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://www.suicidethai.com/sabaijai

ดาวน์โหลด sabaijai
Android on Google Play
iOS on Apple Appstore

สนับสนุนการแนะนำ sabaijai โดย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา นครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก

สนับสนุนการแนะนำ sabaijai โดย
บริษัท ทรูเทค แมชชินเนอรี่ จำกัด
นำเข้าเครื่องจักร จำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือช่าง เครื่องมือตัดเจาะ เครื่องมือแม่เหล็ก เครื่องจักรขนาดเล็ก อุปกรณ์เสริมเครื่องจักร อะไหล่แม่พิมพ์พลาสติก เครื่องมือขัดเงาและเจียร์ เครื่องมือช่าง