Thai App Center ขอแนะนำ กล้องหน้ารถ KM Car Camcorder

– ใช้บันทึกวีดีโอขณะขับขี่รถยนต์
– บันทึกวีดีโอในโหมดเบื้องหลัง (Background mode). สามารถใช้แอพพลิเคชั่นการนำทางหรือแอพพลิเคชั่นอื่นขณะบันทึกวิดีโอ
– พูดชื่อเขต,อำเภอ และจังหวัด ได้ (ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
– เตือนความเร็ว
– ถ่ายวีดีโอหน้ารถ หรือ ถ่ายวิดีโอภายในห้องโดยสาร
– การบันทึกวีดีโอแบบวนซ้ำ (Loop recording) และจำกัดการจัดเก็บไฟล์โดยผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดการจัดเก็บข้อมูลและ จำกัดปริมาณไฟล์ที่ได้รับการป้องกันเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่เยอะจนเกินไป
– ล๊อคไฟล์อัตโนมัติป้องกันการเขียนทับ เมื่อมีค่าแรงสั่นสะเทือน (G-Sensor) ถึงค่าที่ตั้งไว้
– เลือกบันทึกวีดีโอใน External SD Card ได้

(ฟังก์ชั่นด้านล่าง รองรับ Android Nougat และก่อนหน้า)
– เปิด/และปิดโปรแกรมอัตโนมัติเมื่อมีการชาร์จโทรศัพท์ และหยุดชาร์จโทรศัพท์ (Foreground Mode)
– เปิด/และปิดโปรแกรมอัตโนมัติเมื่อมีการชาร์จโทรศัพท์ และหยุดชาร์จโทรศัพท์ (Background Mode)

Download กล้องหน้ารถ KM Car Camcorder
Android

สนับสนุนการแนะนำ กล้องหน้ารถ KM Car Camcorder โดย
บริษัท เอ็ม ที ฮีตเทค จำกัด
ผลิตและจำหน่ายฮีตเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ