Thai App Center ขอแนะนำ คู่มือประชาชน

แอปพลิเคชันนี้ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ โดยประชาชนสามารถ
– ค้นหาคู่มือประชาชนสำหรับเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการ
– ดูรายละเอียดคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการในแต่ละเรื่อง อาทิ ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่าย แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น
– บันทึกคู่มือประชาชนไว้บนเครื่องเพื่อเรียกดูในภายหลัง
– ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นงานส่วนหนึ่งในการสนับสนุน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Download คู่มือประชาชน
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ คู่มือประชาชน โดย
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
www.vbpprecision.com

สนับสนุนการแนะนำ คู่มือประชาชน โดย
เล็กวอเตอร์ บริการส่งถึงบ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์
บริการจัดส่งน้ำดื่ม น้ำแร่ ถึงบ้าน คอนโด โดย เล็ก วอเตอร์ นนทบุรี โทร 098 452 6252
  • พื้นที่จัดส่ง บางใหญ่ บางบัวทอง เมืองนนทบุรี ปากเกร็ด ไทรน้อย
  • น้ำที่ส่ง คริสตัล สิงห์ น้ำทิพย์ เนสเล่ เพียวไลฟ์ เพียวริ  น้ำแร่ออร่า เพอร์ร่า มิเนเร่ มองต์เฟลอ
  • สั่งน้ำดื่มออนไลน์ www.lekwater.com
  • โทร/ไลน์ 0984526252