Thai App Center ขอแนะนำ บริการ Google Play สำหรับ AR

ระบบจะติดตั้งและอัปเดตบริการ Google Play สำหรับ AR ในอุปกรณ์ที่รองรับโดยอัตโนมัติ บริการนี้จะเปิดประสบการณ์ Augmented Reality (AR) ที่สร้างด้วย ARCore การอัปเดตอัตโนมัติจะช่วยให้แน่ใจว่าแอปที่ใช้ฟังก์ชัน AR จะทำงานได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้บริการนี้เรียกว่า ARCore ติดตั้งบริการนี้และปลดล็อกวิธีใหม่ในการเลือกซื้อสินค้า เรียนรู้ สร้างสรรค์ และสัมผัสโลกนี้ไปด้วยกัน

https://developers.google.com/ar/arcore_open_source_licenses

เมื่อใช้บริการนี้ แสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google (Google ToS,
https://www.google.com/accounts/TOS) และนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปของ Google
(https://www.google.com/intl/th/policies/privacy/) นี่เป็นบริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และข้อกำหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในบริการของเราจะบังคับใช้กับการใช้งานบริการนี้

Download บริการ Google Play สำหรับ AR
Android

สนับสนุนการแนะนำ บริการ Google Play สำหรับ AR โดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี.พี.พรีซิชั่น
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม