Thai App Center ขอแนะนำ ฟรีหมายเลข, การส่งข้อความ, SMS

รับหมายเลข HUSHED ของอเมริกาเหนือฟรี

Hushed –หมายเลขโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งสาหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณ
ทาให้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณเป็นหมายเลขโทรศัพท์แบบพกพาได้แบบไม่จากัดเพื่อที่คุณจะได้สามารถส่งข้อความหรือโทรสนทนาได้จากท่ัวทุกมุมโลก Hushed คือสุดยอดแอป โทรศัพท์ทางไกลสาหรับหมายเลขโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้ง ต่อไปนี้คุณจะมีหมายเลขโทรศัพท์ท่ีมีค่าใช้จ่ายภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่ถูกที่สุดที่คุณจะสามารถกาจัดออกไปได้ ตลอดเวลา
เช่ือมต่อหมายเลขกับอุปกรณ์ Android ใดๆ และโทรออกด้วยแอปของเรา จากนั้นซ่อนหมายเลขโทรศัพท์ที่แท้จริงของคุณด้วยหมายเลขโทรศัพท์แบบใช้แล้วท้ิง “Hushed” เราขอเสนอ แผนการที่หลากหลายแบบ 7-วัน, 30-วัน, 90-วัน และ 365-วัน โดยเม่ือคุณทาการซ้ือหมายเลข Hushed แล้ว แต่ละหมายเลขจะมาพร้อมกับข้อความเสียงเฉพาะ รับหมายเลข Hushed ได้มากเท่าที่คุณต้องการและทาลายมันท้ิงเมื่อคุณใช้มันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

### อยู่ในความเป็นส่วนตัว####
Hushed มีความเป็นส่วนตัว เช่ือถือไดแ้ ละปลอดภัย! รับหมายเลข Hushed ได้มากเท่าที่คุณต้องการและทิ้งมันได้ตลอดเวลา นึกถึง Hushed ในฐานะที่เป็นชั้นกรองความเป็นส่วนตัว สาหรับบ้านที่รักของคุณ เนื่องจากทุกหมายเลขที่คุณซื้อไปจะไม่มีทางทิ้งร่องรอยไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แท้จริงของคุณ ด้วย Hushed นี้ คุณจะเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากเป็น: แจกหมายเลขโทรศัพท์ที่แตกต่างกันในการติดต่อทางธุรกิจ เพื่อนๆ คนรู้จัก หรือคนรัก

ไม่ต้องการถูกรบกวนระหว่างการทางานใช่ไหม เพียงแค่เก็บแอปไว้ในโหมดซ่อนตัวและส่งการโทรทั้งหมดตรงไปยังข้อความเสียงและปิดการแจ้งเตือนเท่านั้นเอง ใช้ฟีเจอร์การล็อก รหัสพินของเราเพื่อที่จะได้ไม่มีใครสามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์หรือประวัติการโทรของคุณได้

ซ้ือหมายเลขHushedได้จากประเทศทั้งหมดนี้:สหรัฐอเมริกา,แคนาดา,ออสเตรเลีย,ออสเตรีย,เบลเยียม,สาธารณรัฐเช็ก,เดนมาร์ก,ฟินแลนด,์ ฝรั่งเศส,กรีซ,ฮ่องกง,ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, เนเธอร์แลนด,์ นิวซีแลนด,์ โปแลนด,์ โปรตุเกส, โรมาเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ , บาห์เรน, บัลแกเรีย, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอสโตเนีย, ลิทัวเนีย, มอลตา, เปรู, สโลวาเกีย, บราซิล, ไซปรัส, เอลซัลวาดอร์, ลัตเวีย, ลักเซมเบิร์ก, เม็กซิโก, เปอร์โตริโก และแอฟริกาใต้

ส่งและรับ SMS ส่วนตัวได้จาก สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ สหราชอาณาจักร เรากาลังดาเนินการเพ่ือให้สามารถเปิดใช้บริการ SMS ในประเทศอื่นๆ ได้ในเร็วๆ นี้

โทรศัพท์ฟรี, การส่งข้อความ, SMS, โทรศัพท์แบบใช้แล้วท้ิง, โทรศัพท์ใช้แล้วทิ้ง, การโทรส่วนบุคคล, ตัวบล็อกการโทร, วอทสแอป

Hushedเหมาะสาหรับกรณีที่คุณกาลังมองหางานใหม่และไม่ต้องการรับข่าวขยะจากบอร์ดงานทั้งหลาย!นอกจากนี้มันยังดเียี่ยมสาหรับโครงการต่างๆในขณะที่คุณอาจต้องเดินทาง
อยู่ต่างประเทศ! ตอนนี้คุณสามารถโพสต์หมายเลขของคุณบน รือเว็บไซต์สื่อทางสังคมอื่นๆ และสบายใจไดว้ ่าคุณไม่ต้องรับข่าวขยะอีกแล้ว!

ต่อไปนี้คุณไม่ต้องแจกหมายเลขโทรศัพท์ที่แท้จริงของคุณให้กับใครๆ อีกต่อไป – อีกเลย เพียงแค่ใช้หมายเลขของ Hushed และอยู่ในความเป็นส่วนตัว

### หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ด้วยราคาเพื่อการแข่งขัน###
ไม่มีการคิดค่าบริการโทรข้ามแดนเมื่อใช้ Hushed! ง่ายๆ เพียงแค่ใช้แอปและอาศัยการเชื่อมต่อ WIFI หรือ 3G/4G/LTE ของคุณ และคุณก็จะเพลินไปกับการสนทนาที่คมชัด ขออภัย
ที่เราไม่มีการรองรับรหัสการส่งข้อความสั้นด้วยแนวทางเหล่านี้

### การกาหนดราคาที่โปร่งใส###
เราไม่ซ่อนการกาหนดราคาหรือปิดบังด้วยระบบความเชื่อถือ หมายเลขของ Hushed ทุกๆ หมายเลขมีต้นทุนสาหรับเรา ดังนั้นเราจึงขอบอกต่อในราคาต้นทุนที่มีราคาที่เพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย
คุณสามารถดูยอดคงเหลือของคุณได้ตลอดเวลาและดูประวัติค่าใช้จ่ายได้ นึกถึงหมายเลข Hushed ในฐานะที่เป็นโทรศัพท์แบบเติมเงิน โดยคุณฝากเงินไว้ในบัญชี และเราทาการหักออก
ตามการใช้งานของคุณโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณโทรออก (ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) โดยสามารถเพิ่มเครดิตได้เมื่อคุณต้องการ

Download ฟรีหมายเลข, การส่งข้อความ, SMS
Android

สนับสนุนการแนะนำ ฟรีหมายเลข, การส่งข้อความ, SMS โดย
กรุงเทพวอเตอร์ Bangkok ฺWater รับผลิตน้ำดื่มแบรนด์ลูกค้า
กรุงเทพวอเตอร์ Bangkok water รับผลิตน้ำดื่มแบรนด์ลูกค้า ผลิตน้ำดื่มพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ผลิตน้ำดื่มระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) ผ่านฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้า ไวโอเลต (Ultra Violet) และโอโซน (Ozone) โทร 092 664 1440 www.bangkokwater.com

[caption id="attachment_7404" align="alignnone" width="735"]กรุงเทพวอตเตอร์ รับผลิตน้ำดื่ม กรุงเทพวอตเตอร์ รับผลิตน้ำดื่มแบรนด์ลูกค้า โทร 092 664 1440[/caption]