Thai App Center ขอแนะนำ สอบใบขับขี่2562 DrivingLicence
*** New!! ปรับปรุงข้อมูลการสอบใบขับขี่ 2562 ***
– สอบใบขับขี่2561 DrivingLicence เปลี่ยนชื่อเป็น สอบใบขับขี่2562 DrivingLicenceรวบรวมขั้นตอนการสอบใบขับขี่รูปแบบใหม่อย่างครบวงจร
– พื้นฐานการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
– เอกสารที่ใช้ในการสอบ
– ระเบียบการสอบ
– แนวข้อสอบ กฎหมายจราจร เครื่องหมายจราจร มารยาทการใช้รถใช้ถนน กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ
– เทคนิคการสอบอย่างไรให้ผ่าน (Tips&Tricks)
– คลิปวิดีโอท่าสอบปฏิบัติ
– การเลือกสถานที่สอบ
– สามารถจองคิวใบขับขี่ผ่านแอพได้
– ฝึกทำข้อสอบ ทั้งแบบทำเป็นชุดและแบบตะลุย 50 ข้อ
– รอบรู้ใบขับขี่ (ความรู้หลังจากได้รับใบขับขี่ อาทิ กฎหมายเมาแล้วขับ อัตราค่าปรับ การต่ออายุใบขับขี่ ฯลฯ)
– ระบบ Ranking ที่จะบอกว่าคุณพร้อมที่จะไปสอบหรือยัง
– ข้อมูลอัพเดทตลอดเวลา

Download สอบใบขับขี่2562 DrivingLicence
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ สอบใบขับขี่2562 DrivingLicence โดย
ส.แสงชัยพลาสแพ็ค
โรงงานผลิตถุงพลาสติกยอดนิยม