Thai App Center ขอแนะนำ เครื่องคิดเลขเศษส่วน ฟรี

เครื่องคิดเลขเศษส่วนดำเนินการพื้นฐานและขั้นสูงที่มีเศษส่วน ยังแสดงให้เห็นข้อมูลขั้นตอนโดยขั้นตอนรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณส่วน เครื่องคิดเลขนี้สนับสนุนการเพิ่ม, ลบ, หารและคูณเศษส่วนอยู นอกจากนี้ยังสามารถแปลงตัวเลขผสมเศษส่วนและในทางกลับกัน “เครื่องคิดเลขเศษส่วน” ทำให้บ้านคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น

Download เครื่องคิดเลขเศษส่วน ฟรี
Android

สนับสนุนการแนะนำ เครื่องคิดเลขเศษส่วน ฟรี โดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี.พี.พรีซิชั่น
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม