Thai App Center ขอแนะนำ เครื่องตรวจการเข้าถึง

เครื่องตรวจการเข้าถึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยแนะนำการปรับปรุงการเข้าถึงพิเศษสำหรับแอป Android ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคนิค เพียงแค่เปิดแอปที่คุณต้องการสแกน จากนั้นแตะปุ่มเครื่องตรวจการเข้าถึงเพื่อค้นหารายการในแอปที่อาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการเข้าถึงพิเศษ คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อแนะนำสิ่งที่ควรปรับปรุงแก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

เครื่องตรวจการเข้าถึงจะช่วยแนะนำการปรับปรุง เช่น การขยายเป้าหมายการสัมผัสที่มีขนาดเล็ก การเพิ่มความคมชัด และการให้คำอธิบายเนื้อหา เพื่อให้ผู้ใช้ที่ต้องการการเข้าถึงพิเศษสามารถใช้แอปของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น การออกแบบสำหรับการเข้าถึงพิเศษทำให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นและมอบประสบการณ์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วย

ในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องตรวจการเข้าถึง ให้ทำดังนี้

– ไปที่การตั้งค่า > การเข้าถึงพิเศษ
– ค้นหาเครื่องตรวจการเข้าถึงแล้วเปิด
– ในแอปที่คุณต้องการสแกน ให้แตะปุ่มเครื่องตรวจการเข้าถึง

การแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ์
บริการการเข้าถึงพิเศษ: เนื่องจากแอปนี้คือบริการการเข้าถึงพิเศษจึงทำให้สามารถสังเกตการดำเนินการของคุณ เรียกข้อมูลเนื้อหาจากหน้าต่าง และดูข้อความที่คุณพิมพ์

Download เครื่องตรวจการเข้าถึง
Android

สนับสนุนการแนะนำ เครื่องตรวจการเข้าถึง โดย