Thai App Center ขอแนะนำ เครื่องวัดอุณหภูมิ++

ดาวน์โหลดมากกว่า 5,000,000 ครั้ง! รวดเร็วและแม่นยำ!

เทอร์โมมิเตอร์แสดงอุณหภูมิความชื้นและแรงดันกลางแจ้งตามตำแหน่งของคุณ มันรับข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศใกล้เคียง

คุณสามารถสลับระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์แล้วเลือกตำแหน่งบนแผนที่

Download เครื่องวัดอุณหภูมิ++
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ เครื่องวัดอุณหภูมิ++ โดย
C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาภาษีอากร