Thai App Center ขอแนะนำ แป้นพิมพ์ BlackBerry

แป้นพิมพ์ BlackBerry® ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วนซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้การป้อนข้อมูลของผู้ใช้ที่ดีที่สุด: ด้วยชุดที่ส่งเสริมกันของแป้นพิมพ์บนหน้าจอสำหรับการโต้ตอบการสัมผัสและความเร็วในการเข้าถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของข้อความ แป้นพิมพ์นี้จึงช่วยทำให้การป้อนข้อความง่ายขึ้น
คุณสมบัติหลัก:
• การพยากรณ์และการแนะนำสามารถแก้ไขคำผิดของคุณโดยอัตโนมัติ เสนอการแนะนำคำถัดไป และจดจำคำที่คุณใช้บ่อย
• แป้นพิมพ์หลายภาษาช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่พิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เพิ่มภาษาใหม่ไปยังรายการภาษาสำหรับการป้อนคำที่ใช้งานได้ของคุณ
• เข้าถึงรายการวลีด่วนและแป้นตัวเลขที่กำหนดตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายโดยการเลื่อนแป้นพิมพ์ไปทางซ้ายหรือทางขวา
• ท่าทางการปัดนิ้วช่วยให้คุณสามารถเลือกคำจากแถบพยากรณ์และป้อนข้อความเหล่านั้นโดยตรงไปยังช่องใส่ข้อความ
• การเลือกข้อความและการควบคุมเคอร์เซอร์แบบละเอียดช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบงานของคุณได้อย่างเหมาะสม เพื่อทำให้งานมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและเป็นมืออาชีพ
• พิมพ์โดยการลากนิ้วจากตัวอักษรหนึ่งไปยังอีกตัวอักษรหนึ่งต่อกันเพื่อสร้างคำและประโยคโดยไม่ต้องยกนิ้วออกจากแป้นพิมพ์
• โหมดด่วนช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการสร้างงานต่างๆ ของคุณ เช่น การป้อนข้อมูลด้วยเสียง อีโมจิ การควบคุมเคอร์เซอร์แบบละเอียด คลิปบอร์ด และการตั้งค่าต่างๆ

เพลิดเพลินกับแป้นพิมพ์ BlackBerry ฟรีในอุปกรณ์ BlackBerry® ของคุณ!
สำหรับฝ่ายสนับสนุน กรุณาเยี่ยมชม docs.blackberry.com/en/apps-for-android/keyboard/

Download แป้นพิมพ์ BlackBerry
Android

สนับสนุนการแนะนำ แป้นพิมพ์ BlackBerry โดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี.พี.พรีซิชั่น
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม