Thai App Center ขอแนะนำ โปรแกรมขยายเสียง

หากต้องการเริ่มใช้โปรแกรมขยายเสียง ให้เสียบหูฟังแบบมีสาย (จำเป็น) จากนั้นไปที่การตั้งค่า > การช่วยเหลือพิเศษ > โปรแกรมขยายเสียง

โปรแกรมขยายเสียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเสียงจากอุปกรณ์ Android ที่ใช้หูฟัง เพื่อให้คุณได้ฟังเสียงที่ฟังสบายและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ใช้โปรแกรมขยายเสียงในอุปกรณ์ Android เพื่อกรอง เพิ่มคุณภาพ และเพิ่มระดับเสียงในสภาพแวดล้อมของคุณ โปรแกรมขยายเสียงทำให้เสียงชัดเจนและฟังง่ายขึ้น บริการนี้จะทำงานด้วยการเพิ่มเสียงที่เบาให้ดังขึ้น แต่จะไม่เพิ่มเสียงที่ดังอยู่แล้วให้ดังเกินไป แถบเลื่อน 2 แถบที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้คุณปรับแต่งการเพิ่มประสิทธิภาพเสียงและการลดเสียงรบกวนเพื่อลดเสียงในพื้นหลังที่คอยรบกวนได้อย่างรวดเร็ว

ฟีเจอร์
• เพิ่มเสียงที่เบาให้ดังขึ้นและลดเสียงดังที่อยู่รอบๆ ตัวและในอุปกรณ์
• ให้คุณฟังเสียงสนทนาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังได้
• ปรับเปลี่ยนประสบการณ์การฟังในแบบของคุณด้วยการปรับการตั้งค่าเสียงหรือไมโครโฟนผ่าน UI การปรับเสียงที่ใช้งานง่าย
• ลดเสียงรบกวนและเสียงที่ไม่ต้องการ

เมื่อตั้งค่าโปรแกรมขยายเสียงตามที่ต้องการแล้ว คุณจะสลับเพื่อเปิดและปิดโปรแกรมได้โดยใช้ปุ่มการช่วยเหลือพิเศษ

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์
• โทรศัพท์: ต้องการสิทธิ์นี้เพื่อให้ทราบสถานะของโทรศัพท์และหยุดใช้โปรแกรมขยายเสียงชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือมีการโทรออก
• ไมโครโฟน: ต้องการสิทธิ์นี้สำหรับการประมวลผลเสียงแบบเรียลไทม์

Download โปรแกรมขยายเสียง
Android

สนับสนุนการแนะนำ โปรแกรมขยายเสียง โดย
แอปโซลูท โพลิเมอร์
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห์ o-ring