Thai App Center ขอแนะนำ ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล

ดูภาพรวมพฤติกรรมดิจิทัลของคุณและหยุดใช้โทรศัพท์ในเวลาที่คุณต้องการ

ดูมุมมองประจำวันเกี่ยวกับพฤติกรรมดิจิทัลของคุณ
• ความถี่ในการใช้แอปต่างๆ
• จำนวนการแจ้งเตือนที่ได้รับ
• จำนวนครั้งที่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู

หยุดใช้โทรศัพท์ในเวลาที่คุณต้องการ
• ตัวจับเวลาการใช้แอปประจำวันช่วยให้คุณจำกัดเวลาในการใช้แอป
• ฟีเจอร์พักผ่อนช่วยเตือนให้คุณเลิกใช้โทรศัพท์ในตอนกลางคืนโดยกำหนดเวลาให้หน้าจอจางลงเป็นโทนสีเทา ขณะที่โหมดห้ามรบกวนช่วยปิดเสียงการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณหลับสบาย

เริ่มต้นใช้งาน
• มองหาไลฟ์สไตล์ดิจิทัลในเมนูการตั้งค่าของโทรศัพท์

Download ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล
Android

สนับสนุนการแนะนำ ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล โดย
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ GMP รับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนครบวงจร โดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับ Food Grade มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย