Thai App Center ขอแนะนำ AIS – Channel magazine

AIS Channel Magazine เปิดทุกความเคลื่อนไหว จากแวดวงนักขายเอไอเอส ได้ทุกที่แล้ววันนี้ กับ แอพที่จะช่วยให้
นักขายเอไอเอส เหมือนมีคู่มืองานขายติดตัวตลอดเวลา

ขอต้อนรับนักขายเอไอเอส เข้าสู่โลกดิจิตอล เพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร ทางการตลาด ที่เป็นประโยชน์กับนักขายเอไอเอส
ในรูปแบบรายเดือน โดยเพิ่มความน่าสนใจและออรถรสในการอ่านด้วย interactive digital edition รูปแบบ video,
ภาพและเสียง ฯลฯ เพื่อส่งต่อข้อมูลงานขายให้กับนักขายเอไอเอสได้รับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Download AIS – Channel magazine
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ AIS – Channel magazine โดย
บริษัท ทรูเทค แมชชินเนอรี่ จำกัด
นำเข้าเครื่องจักร จำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือช่าง เครื่องมือตัดเจาะ เครื่องมือแม่เหล็ก เครื่องจักรขนาดเล็ก อุปกรณ์เสริมเครื่องจักร อะไหล่แม่พิมพ์พลาสติก เครื่องมือขัดเงาและเจียร์ เครื่องมือช่าง