Thai App Center ขอแนะนำ AIS – Channel magazine

AIS Channel Magazine เปิดทุกความเคลื่อนไหว จากแวดวงนักขายเอไอเอส ได้ทุกที่แล้ววันนี้ กับ แอพที่จะช่วยให้
นักขายเอไอเอส เหมือนมีคู่มืองานขายติดตัวตลอดเวลา

ขอต้อนรับนักขายเอไอเอส เข้าสู่โลกดิจิตอล เพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร ทางการตลาด ที่เป็นประโยชน์กับนักขายเอไอเอส
ในรูปแบบรายเดือน โดยเพิ่มความน่าสนใจและออรถรสในการอ่านด้วย interactive digital edition รูปแบบ video,
ภาพและเสียง ฯลฯ เพื่อส่งต่อข้อมูลงานขายให้กับนักขายเอไอเอสได้รับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Download AIS – Channel magazine
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ AIS – Channel magazine โดย
แอปโซลูท โพลิเมอร์
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห์ o-ring