Thai App Center ขอแนะนำ AIS Smart Home

AIS Smart Home ใช้สำหรับควบคุมหรือสั่งการทำงานอุปกรณ์ Smart Home ต่างๆ รวมถึงดูภาพเคลื่อนไหวผ่านทางกล้อง ดูภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้ มีการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือเมื่อตรวจเจอสิ่งเคลื่อนไหวหรือประตูหน้าต่างถูกเปิดออก พร้อมบันทึกภาพเหตุการณ์ในขณะนั่น

Download AIS Smart Home
Android

สนับสนุนการแนะนำ AIS Smart Home โดย
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา
อาหารโต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ ราคาถูก เมนูอาหารหลากหลาย โทร 08 1019 9977