Thai App Center ขอแนะนำ AIS Smart Home

AIS Smart Home ใช้สำหรับควบคุมหรือสั่งการทำงานอุปกรณ์ Smart Home ต่างๆ รวมถึงดูภาพเคลื่อนไหวผ่านทางกล้อง ดูภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้ มีการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือเมื่อตรวจเจอสิ่งเคลื่อนไหวหรือประตูหน้าต่างถูกเปิดออก พร้อมบันทึกภาพเหตุการณ์ในขณะนั่น

Download AIS Smart Home
Android

สนับสนุนการแนะนำ AIS Smart Home โดย
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ GMP รับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนครบวงจร โดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับ Food Grade มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย