Thai App Center ขอแนะนำ Android System WebView

Android WebView คือคอมโพเนนต์ระบบที่ Chrome สนับสนุนซึ่งช่วยให้แอป Android สามารถแสดงเนื้อหาเว็บได้ คอมโพเนนต์นี้ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์ และต้องดูแลให้อัปเดตอยู่เสมอเพื่อให้คุณมีการอัปเดตด้านความปลอดภัยล่าสุดและการแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆ

Download Android System WebView
Android

สนับสนุนการแนะนำ Android System WebView โดย
บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด
ผู้นำด้านออกแบบ ผลิตและสร้างเครื่องจักรโรงงาน ระบบระบายความร้อนโรงงาน ระบบลำเลียง ระบบท่อ และอุปกรณ์โรงงานทุกชนิด รับสร้างและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด