Thai App Center ขอแนะนำ BlackBerry Power Center

BlackBerry Power Center ช่วยให้คุณปรับปรุงอุปกรณ์และแอปของคุณให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ โดยการจัดการแอปแต่ละแอป Power Center ยังให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ
คุณสมบัติหลัก:
• ปรับปรุงอัตราการใช้พลังงานให้เหมาะสมตามคำแนะนำในการกำหนดค่าระบบของคุณ เพื่ออายุการทำงานของแบตเตอรี่สูงสุด
• ระบุแอปที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่
• เลือกการตั้งค่าล่วงหน้าของแอปพลิเคชัน หรือการกำหนดค่าด้วยตัวเองขั้นสูงเพื่อควบคุมเวิธีการที่คุณจะประหยัดพลังงานสำหรับแอปแต่ละแอป
• รับการแจ้งเตือนหากแบตเตอรี่ของคุณอาจลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดก่อนเวลาที่คุณจะชาร์จอุปกรณ์ของคุณตามปกติ
• จัดการการใช้หน่วยความจำโดยการป้องกันไม่ให้แอปทำงานที่พื้นหลัง และรับการแจ้งเตือนการใช้หน่วยความจำสูง
เพลิดเพลินกับ Power Center ฟรีในอุปกรณ์ BlackBerry ของคุณ!
สำหรับฝ่ายสนับสนุน กรุณาเยี่ยมชม docs.blackberry.com/en/apps-for-android/power-center/

Download BlackBerry Power Center
Android

สนับสนุนการแนะนำ BlackBerry Power Center โดย
โต๊ะจีนสุพจน์โภชนา นครปฐม
บริการโต๊ะจีนทั่วอาเซียน ทุกงานเลี้ยง