Thai App Center ขอแนะนำ Chrome Remote Desktop

เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณจากอุปกรณ์ Android ได้อย่างปลอดภัย

• บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ให้ตั้งค่าการเข้าถึงระยะไกลโดยใช้แอป Chrome Remote Desktop จาก Chrome เว็บสโตร์ที่ https://chrome.google.com/remotedesktop
• บนอุปกรณ์ Android ให้เปิดแอปและแตะคอมพิวเตอร์เครื่องที่ออนไลน์อยู่เพื่อเชื่อมต่อ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (http://goo.gl/SyrVzj) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Chrome (http://goo.gl/0uXE5d)

Download Chrome Remote Desktop
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ Chrome Remote Desktop โดย
ส.แสงชัยพลาสแพ็ค
โรงงานผลิตถุงพลาสติกยอดนิยม