Thai App Center ขอแนะนำ EWG Calendar 2018

EWG Calendar 2018 พบมิติใหม่สำหรับการรับชมแบบ Augmented Reality (AR) บนชุดปฏิทิน Watering The Future โลกเปลี่ยน… เพราะน้ำไม่เปลี่ยนแปลง

Download EWG Calendar 2018
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ EWG Calendar 2018 โดย
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ GMP รับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนครบวงจร โดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับ Food Grade มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย