Thai App Center ขอแนะนำ Google หาอุปกรณ์ของฉัน

แอปหาอุปกรณ์ของฉันช่วยคุณหาตำแหน่งของอุปกรณ์ Android ที่สูญหายและล็อกอุปกรณ์ไว้จนกว่าจะได้กลับคืนมา

ฟีเจอร์
ดูตำแหน่งของโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือนาฬิกาในแผนที่ หากไม่มีข้อมูลตำแหน่งปัจจุบัน คุณจะเห็นตำแหน่งที่ทราบล่าสุด

ใช้แผนที่ในอาคารเพื่อช่วยหาอุปกรณ์ในสนามบิน ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารขนาดใหญ่อื่นๆ

นำทางไปยังอุปกรณ์ด้วย Google Maps โดยแตะที่ตำแหน่งของอุปกรณ์แล้วแตะไอคอน Maps

ทำให้อุปกรณ์ส่งเสียงในระดับที่ดังสุดแม้ว่าอุปกรณ์จะปิดเสียงอยู่

ลบข้อมูลในอุปกรณ์ หรือล็อกอุปกรณ์แล้วแสดงข้อความที่กำหนดเองและหมายเลขติดต่อในหน้าจอล็อก

ดูสถานะเครือข่ายและแบตเตอรี่

ดูรายละเอียดฮาร์ดแวร์

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์
• ตำแหน่ง: จำเป็นสำหรับการแสดงตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ในแผนที่
• รายชื่อติดต่อ: จำเป็นสำหรับการเข้าถึงที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ

แอปหาอุปกรณ์ของฉันเป็นส่วนหนึ่งของ Google Play Protect

Download Google หาอุปกรณ์ของฉัน
Android

สนับสนุนการแนะนำ Google หาอุปกรณ์ของฉัน โดย
โรงงานผลิตน้ำดื่ม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มราคาถูก
โรงงานผลิตน้ำดื่ม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มราคาถูก น้ำดื่มแบรนด์ของคุณ เริ่มต้นง่าย ๆ