Thai App Center ขอแนะนำ Google เอกสาร

สร้างและแก้ไขเอกสาร พร้อมทั้งทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ด้วยแอป Google เอกสารที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

– สร้างเอกสารใหม่หรือแก้ไขไฟล์เดิม
– แชร์เอกสารและทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในเอกสารเดียวกันไปพร้อมๆ กัน
– ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้จะออฟไลน์อยู่
– เพิ่มและตอบกลับความคิดเห็น
– ไม่ต้องกลัวว่างานจะหาย เพราะข้อมูลทุกอย่างจะบันทึกโดยอัตโนมัติขณะที่พิมพ์
– ค้นคว้าจากในแอปเอกสารได้โดยตรงโดยใช้สำรวจ
– เปิด แก้ไข และบันทึกเอกสาร Word

การแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ์
รายชื่อติดต่อ: ใช้เพื่อแนะนำบุคคลที่ควรเพิ่มไว้ในไฟล์และแชร์ไฟล์ให้
พื้นที่เก็บข้อมูล: ใช้เพื่อบันทึกและเปิดไฟล์ในพื้นที่เก็บข้อมูลแบบ USB หรือ SD

Download Google เอกสาร
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ Google เอกสาร โดย
โตโต้ เฮดเดอร์ นครปฐม
ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อม จำหน่ายท่อไอเสีย เฮดเดอร์รถยนต์