Thai App Center ขอแนะนำ myRegis

myRegis แอพพลิเคชันสำหรับลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์​บริการ”my” ยืนยันตัวตนแบบอัตลักษณ์​
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

Download myRegis
Android

สนับสนุนการแนะนำ myRegis โดย
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา
อาหารโต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ ราคาถูก เมนูอาหารหลากหลาย โทร 08 1019 9977