Thai App Center ขอแนะนำ Photomath

เรียนรู้วิธีแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ตรวจการบ้าน และศึกษาเตรียมพร้อมกับการสอบครั้งถัดไป รวมถึงข้อสอบ ACT/SAT ด้วยแหล่งข้อมูลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก มีการดาวน์โหลดมากกว่า 100+ ล้านครั้ง และมีการแก้โจทย์ปัญหาหลายพันล้านข้อทุกเดือน! Photomath ใช้งานได้ฟรีและไม่ต้องใช้ wi-fi
วิธีการทำงาน
สแกนข้อความโจทย์คณิตศาสตร์ทั้งที่เป็นตัวพิมพ์และเป็นลายมือได้ด้วยกล้องของอุปกรณ์ หรือพิมพ์และแก้ไขสมการด้วยเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ของเรา Photomath จะแจกแจงโจทย์คณิตศาสตร์ออกเป็นขั้นตอนที่เข้าใจได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณทำความเข้าใจแนวคิดสำคัญได้จริงและสามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ
คุณสมบัติหลัก
สแกนโจทย์ที่เป็นหนังสือเรียน (ตัวพิมพ์) และที่เป็นลายมือ
เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์
คำอธิบายทีละขั้นตอนสำหรับทุกสูตร
การแก้โจทย์ปัญหาหลายวิธี
ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งาน
รองรับมากกว่า 30 ภาษา
กราฟเชิงโต้ตอบ
หัวข้อคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน / พีชคณิตพื้นฐาน: เลขคณิต, จำนวนเต็ม, เศษส่วน, ตัวเลขทศนิยม, เลขยกกำลัง, การถอดราก, ตัวประกอบ
พีชคณิต: สมการเชิงเส้น / อสมการ, สมการกำลังสอง, ระบบของสมการ, ลอการิทึม, ฟังก์ชัน, เมทริกซ์, กราฟ, พหุนาม
ตรีโกณมิติ / ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส: เอกลักษณ์, ภาคตัดกรวย, เวกเตอร์, จำนวนเชิงซ้อน, ลำดับและอนุกรม, ฟังก์ชันลอการิทึม
แคลคูลัส: ลิมิต, อนุพันธ์, ปริพันธ์, การร่างเส้นโค้ง
สถิติ: การจัดหมู่, แฟกทอเรียล

Download Photomath
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ Photomath โดย
โรงงานผลิตน้ำดื่ม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มราคาถูก
โรงงานผลิตน้ำดื่ม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มราคาถูก น้ำดื่มแบรนด์ของคุณ เริ่มต้นง่าย ๆ