Thai App Center ขอแนะนำ Siriraj Connect

Siriraj Connect เป็นแอพพลิเคชั่นที่นำเสนอประสบการณ์ที่ดีในการให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะสามารถเรียกดูข้อมูลทั่วไป หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลการนัดหมาย, คิวการรับบริการในจุดต่างๆ และการตรวจสอบสิทธิในการรับบริการของตัวเอง รวมทั้งสามารถส่งเอกสารเพื่อรับรองสิทธิการรักษาล่วงหน้าได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัย และสะดวกสบาย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช

Download Siriraj Connect
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ Siriraj Connect โดย
บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด
ผู้นำด้านออกแบบ ผลิตและสร้างเครื่องจักรโรงงาน ระบบระบายความร้อนโรงงาน ระบบลำเลียง ระบบท่อ และอุปกรณ์โรงงานทุกชนิด รับสร้างและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด