Thai App Center ขอแนะนำ Smart Life

MEA Smart Life เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้า โดยสามารถตรวจสอบวันที่จดเลขอ่านค่าไฟฟ้า ตรวจสอบค่าไฟฟ้า วันที่ครบกำหนด และสามารถแสดงตำแหน่งสถานที่ชำระค่าไฟฟ้า ในรูปแบบแผนที่ดิจิตอลและภาพเสมือนจริง

What’s new เวอร์ชัน 3.0.0
– ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลหน้าจอ
– เพิ่มการแสดงผลประวัติการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบกราฟ
– เพิ่มฟังก์ชันคำนวณค่าไฟฟ้าแบบประมาณการ
– เพิ่มฟังก์ชันสมัครบริการของการไฟฟ้านครหลวง
– เพิ่มฟังก์ชันแสดงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เช่น สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล เป็นต้น

What’s new เวอร์ชัน 2.0
– ปรับเปลี่ยนหน้าจอในรูปแบบใหม่
– สามารถชำระค่าใช้ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์
– สามารถเรียกดูประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง
– แจ้งไฟฟ้าดับจากตำแหน่งบ้าน หรือ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องจากตำแหน่งปัจจุบันได้
– แสดงข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้านครหลวง

โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้
– ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ผู้ใช้สามารถสอบถามค่าไฟฟ้า โดยระบุหมายเลขบัญชีแสดงสัญญา และรหัสเครื่องวัด
– แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของผู้ใช้ไฟฟ้า
– แสดงรายละเอียดค่าไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
o แสดงวันที่จดหน่วยของแต่ละเครื่องวัดไฟฟ้า
o แสดงวันที่ครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้า
o แสดงค่าดำเนินการงดจ่ายค่าไฟฟ้า
o แสดงเลขที่บิล
o แสดงจำนวนเงินในแต่ละรอบบิล เรียงตามจำนวนบิลที่ค้างชำระ
o แสดงบาร์โค้ด และ QR Code
– แสดงสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าในรูปแบบแผนที่ดิจิตอล
– แสดงสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าในรูปแบบตาราง และบอกระยะห่างจากสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าแต่ละแห่งกับตำแหน่งปัจจุบัน (Current Location) พร้อมทั้งแสดงเส้นทางไปยังสถานที่ชำระค่าไฟฟ้า
– แสดงสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าในรูปแบบเสมือนจริง (AR: Augmented Reality)
– แสดงข้อมูลประกาศดับไฟ ผู้ใช้สามารถติดตามข่าวสารการประกาศดับไฟฟ้า เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบ ฯ ได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น
– สามารถแจ้งเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง เรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง ด้วยภาพถ่ายพร้อมพิกัดบอกตำแหน่ง

** ฟังก์ชันเกี่ยวกับแผนที่ หรือการค้นหาตำแหน่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่เขตการไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ)

Download Smart Life
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ Smart Life โดย
บริษัท บางขุนเทียนบิลเลียด อิมปอร์ตและเอกซ์ปอร์ต จำกัด
ผู้ตั้งโต๊ะแข่งขันสนุกเกอร์ บิลเลียด ตัวแทนจำหน่ายผ้าเฮนสเวิร์ท ผ้าคิวคู่ ลูกอรามิท
โทร 0 2893 1301-4, 0 2415 0954, 0 2416 2326
www.billiard.co.th

สนับสนุนการแนะนำ Smart Life โดย
บริษัท เอ.พี.พี.การบัญชี จำกัด
รับทำบัญชี วางระบบบัญชีครบวงจร ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม จดทะเบียนบริษัท