เสียงธรรมบรรยาย สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและอื่น ๆ โดย สุทัสสา อ่อนค้อม
เรื่องต่าง ๆ ใน App ชุดนี้
1. มักกะลีผล
2. นารีผล
3. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
4. วัฏจักรชีวิต
5. ความหลงในสงสาร
6. ความหลังในสังสาร
7.ไฟไหนเล่า ร้อนเท่าไฟนรก
8. เหนื่อยนัก พักใต้ร่มมณฑารพ
9. ร่มพระศรี ชินบัญชร
10. พุทธศาสน์ยืนยงคู่องค์กษัตรา
11. สร้างความดี ตราบยังมีลมหายใจ
12. บทเพลงธรรมะ

Download free

สนับสนุนการแนะนำ Sudassa เสียงธรรม โดย
เอ.พี.พี.การบัญชี จำกัด
รับทำบัญชี วางระบบบัญชีครบวงจร ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม จดทะเบียนบริษัท