Thai App Center ขอแนะนำ ยามาฮ่าสมาร์ทรีวอร์ด

เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้เป็นช่องทางสำหรับการแจ้งข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการนำรถเข้าศูนย์บริการ และร่วมสนุกในการสะสมคะแนน เพื่อแลกรับของรางวัลต่างๆ ของสมาชิกแอพพลิเคชั่นเท่านั้น

Download ยามาฮ่าสมาร์ทรีวอร์ด
Android

สนับสนุนการแนะนำ ยามาฮ่าสมาร์ทรีวอร์ด โดย
บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด
ผู้นำด้านออกแบบ ผลิตและสร้างเครื่องจักรโรงงาน ระบบระบายความร้อนโรงงาน ระบบลำเลียง ระบบท่อ และอุปกรณ์โรงงานทุกชนิด รับสร้างและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด