Thai App Center ขอแนะนำ ยามาฮ่าสมาร์ทรีวอร์ด

เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้เป็นช่องทางสำหรับการแจ้งข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการนำรถเข้าศูนย์บริการ และร่วมสนุกในการสะสมคะแนน เพื่อแลกรับของรางวัลต่างๆ ของสมาชิกแอพพลิเคชั่นเท่านั้น

Download ยามาฮ่าสมาร์ทรีวอร์ด
Android

สนับสนุนการแนะนำ ยามาฮ่าสมาร์ทรีวอร์ด โดย
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ GMP รับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนครบวงจร โดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับ Food Grade มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย