Thai App Center ขอแนะนำ วิธีลดน้ําหนัก- BMI Calculator

– การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือเป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกายไม่จริงวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
– Basal Metabolic Rate (BMR) คือ อัตราการความต้องการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน หรือจำนวนแคลอรี่ขั้นต่ำที่ต้องการใช้ในชีวิตแต่ละวัน ดังนั้นการคำนวณ BMR จะช่วยให้คุณคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ใช้ต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักปัจจุบันได้
– อัตราส่วน เอวต่อส่วนสูง (อังกฤษ: waist-to-height ratio ; คำย่อ WHtR)
การศึกษาที่ผ่านมาบอกให้เรารู้ว่ารอบเอวยิ่งใหญ่แสดงถึงการมีไขมันไปพอกที่อวัยวะภายในช่องท้องมากขึ้น รอบเอวไม่ควรเกินครึ่งของความสูง
– ค่าของเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนั้นโดยตรงใช้เพื่อทราบค่าปริมาณไขมันในร่างกาย ว่า ณ.ตอนนั้นบุคคลนั้นๆมีค่าปริมาณไขมันมากเท่าไร

Download วิธีลดน้ําหนัก- BMI Calculator
Android

สนับสนุนการแนะนำ วิธีลดน้ําหนัก- BMI Calculator โดย
ทีพีพี พลาสติก
โรงงานผลิตถุงพลาสติกคุณภาพส่งออก