Thai App Center ขอแนะนำ เครื่องคำนวณเศษส่วนพร้อมโซลูชัน

เครื่องคิดเลขคณิตศาสตร์ที่มีเศษส่วนทศนิยมตัวเลขเปอร์เซ็นต์และวงเล็บซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณทั้งหมด
ผู้ช่วยที่ดีที่สุดด้วยเศษส่วนสำหรับนักเรียนครูอาจารย์และช่างทำไม้
ต้องการแก้ปัญหาเศษส่วนที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม? – app นี้จะทำมันและจะแสดงวิธีการที่มันถูกทำ

คุณลักษณะของแอปเครื่องคิดเลขเศษนี้:
* รองรับการรวมเลขทศนิยมและเศษส่วน ลดผลเศษส่วนให้เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดโดยอัตโนมัติ (คำแนะนำ: เพื่อลดเศษส่วนให้เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดเพียงป้อนและกด “=” และจะลดลงโดยอัตโนมัติ)

* แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม และ ทศนิยมเป็นเศษส่วน ผลการคำนวณจะแสดงโดยใช้เศษส่วน มีค่าเทียบเท่าในทศนิยมแล้ว

* แสดงทีละขั้นตอนแก้ปัญหารายละเอียดสำหรับเศษส่วน

ประวัติความเป็นมาของการคำนวณก่อนหน้านี้สามารถใช้ได้

* นอกเหนือจากการดำเนินงานทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานเช่น: บวกลบคูณและหาร; เศษส่วนเศษส่วนช่วยคำนวณร้อยละเศษส่วน

เราได้สร้างแอปเครื่องคิดเลขเศษนี้ไว้ในสีต่างๆให้คุณ!

Download เครื่องคำนวณเศษส่วนพร้อมโซลูชัน
Android

สนับสนุนการแนะนำ เครื่องคำนวณเศษส่วนพร้อมโซลูชัน โดย
โรงงานผลิตน้ำดื่ม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มราคาถูก
โรงงานผลิตน้ำดื่ม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่มราคาถูก น้ำดื่มแบรนด์ของคุณ เริ่มต้นง่าย ๆ