Thai App Center ขอแนะนำ ไฟเขียว

ไฟสีเขียวแสดงให้เห็นแสงสีเขียวที่แข็งแกร่งบนหน้าจอของโทรศัพท์ของคุณคุณสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องของคุณหรือทุกที่

ใน app นี้คุณสามารถ:
– เลือกโทนสี (รุ่นสีเขียว) ที่คุณต้องการ
– เปลี่ยนเวลาที่คุณต้องการให้หน้าจอจะใช้งาน
– ตั้งค่าความสว่างสูงสุดของหน้าจอ

ทุกสีในแสงสีเขียวที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงสีเขียวสดใสที่มีประสิทธิภาพ

Download ไฟเขียว
Android

สนับสนุนการแนะนำ ไฟเขียว โดย
ส.แสงชัยพลาสแพ็ค
โรงงานผลิตถุงพลาสติกยอดนิยม