Thai App Center ขอแนะนำ AVG Cleaner สำหรับ Xperia™

เป็นเจ้าของ AVG Cleaner สำหรับ Xperia™ ตอนนี้เพื่อประหยัดพื้นที่ว่าง เร่งความเร็วให้ประสิทธิภาพ และปรับการใช้แบตเตอรี่ให้เหมาะสม!
⚡ คลีนไฟล์ขยะ รูปภาพที่ไม่ดี และแอปที่ไม่ต้องการ
⚡ ปรับการใช้แบตเตอรี่ให้เหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งาน
⚡ กำจัดแอปที่ใช้ข้อมูลมือถือมากเกินไป
⚡ ดูข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณบนหน้าจอเดียว
⚡ ไฮเบอร์เนตแอปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์
⚡ เร่งความเร็วด้วยการบังคับแอปที่ใช้ RAM มาก

เมื่อใช้เวอร์ชั่น PRO คุณจะได้รับสิ่งต่อไปนี้:
โปรไฟล์แบตเตอรี่ – ช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นเมื่ออยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ระหว่างเดินทาง หรือเมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย
ไม่มีโฆษณาภายในแอป

เมื่อใช้ AVG Cleaner สำหรับ Xperia คุณสามารถตรวจตราและคลีนไฟล์ขยะ รูปภาพที่ไม่ดี และแอปที่ไม่ต้องการออก เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับสิ่งที่คุณต้องการใช้งานและเร่งความเร็วให้กับการทำงานของระบบ

โปรแกรมคลีนแคช:
คลีนหน่วยความจำแคชที่ไม่จำเป็นซึ่งทำงานในเบื้องหลัง

โปรแกรมคลีนรูปภาพ:
ระบุรูปภาพที่ไม่ดี รูปภาพที่คล้ายกัน และรูปภาพที่ซ้ำกันได้โดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบรูปภาพที่คุณต้องการเก็บไว้ ปัดไปทางขวาเพื่อเก็บหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อลบ
* ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา! เราไม่เก็บบันทึกหรือแชร์รูปภาพใดๆ ของคุณ!

โปรแกรมคลีนประวัติ:
คลิปบอร์ด ร้านค้าแอป และประวัติอีเมล
ดูและลบไฟล์สื่อและเอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 MB
ล้างบันทึกการโทร: สายเรียกเข้า สายโทรออก และสายที่ไม่ได้รับ

ตัวจัดการแอป:
ตรวจดูและลบแอปตามการใช้ที่เก็บข้อมูล RAM แบตเตอรี่ หรือการใช้ข้อมูลบนมือถือ
รับการแจ้งเตือนเป็นรายสัปดาห์เกี่ยวกับแอปที่ไม่ค่อยใช้ และเลือกว่าคุณต้องการเก็บแอปไว้หรือไม่

โปรแกรมประหยัดและปรับแบตเตอรี่:
ประหยัดพลังงานด้วยการดูว่าทรัพยากรใดทำให้แบตเตอรี่มีอายุใช้งานสั้นลงและปิดสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้
ใช้คุณลักษณะ PRO ในโปรไฟล์แบตเตอรี่เพื่อประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่และใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นด้วยการเลือกระหว่างโปรไฟล์ “แบตเตอรี่ต่ำ” “บ้าน” “ที่ทำงาน” และ “รถยนต์”

AVG Cleaner สำหรับ Xperia ทำตรวจสอบการคลีนโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ของคุณพร้อมใช้งานเมื่อไร โดยคุณสมบัตินี้จะทำการคลีนแคช ประวัติ และการโทรของคุณตามปกติ และแจ้งให้คุณทราบว่ามีสิ่งใดที่คุณสามารถลบออกได้อย่างปลอดภัย เพียงแค่ตั้งค่าให้ทำงานตามความถี่ที่คุณต้องการ โดยขึ้นอยู่กับระดับการใช้งานของคุณและพื่นที่ว่างที่มี

จัดระเบียบให้โทรศัพท์และเพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อให้โทรศัพท์ทำงานได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มความเร็วให้กับประสิทธิภาพ กำจัดข้อมูลแคชที่ไม่ต้องการ รูปภาพที่ไม่ดี และไฟล์บันทึกการโทรที่คุณลืมไปนานแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับเก็บรูปภาพใหม่ แอปใหม่ และสิ่งอื่นๆ ที่คุณต้องการ
ดาวน์โหลด AVG Cleaner สำหรับ Xperia ฟรีตอนนี้!

เมื่อติดตั้ง/อัปเดตแอปนี้ แสดงว่าคุณเห็นด้วยที่จะให้การใช้งานแอปนี้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้: http://m.avg.com/terms

แอปนี้ใช้การอนุญาตการช่วยการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่ทุพพลภาพและผู้ใช้อื่นๆ ในการหยุดแอปที่ทำงานในเบื้องหลังทั้งหมดด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

Xperia™ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Mobile Communications Inc

Download AVG Cleaner สำหรับ Xperia™
Android

สนับสนุนการแนะนำ AVG Cleaner สำหรับ Xperia™ โดย
โต๊ะจีนชัยมาลา นครปฐมโต๊ะจีน
รับจัดโต๊ะจีนทุกงานเลี้ยง โต๊ะจีนราคาถูก บริการทั่วประเทศ