Thai App Center ขอแนะนำ Smart Switch Mobile

* หมายเหตุ: อุปกรณ์ Galaxy บางรุ่นมี Smart Switch Mobile ติดตั้งอยู่แล้ว (Galaxy S7/S8/Note8/S9/Note9)
– Galaxy S7/S8/Note8/S9/Note9: [การตั้งค่า] > [Cloud และบัญชีผู้ใช้] > [Smart Switch]

▣ วิธีง่ายๆ ในการถ่ายโอนคอนเทนท์มายังอุปกรณ์ Samsung Galaxy® เครื่องใหม่
Smart Switch ทำให้คุณสามารถย้ายรายชื่อ เพลง รูปถ่าย ปฏิทิน ข้อความปกติ การตั้งค่าอุปกรณ์ และข้อมูลอื่นๆ ไปยังอุปกรณ์ Galaxy เครื่องใหม่ของคุณได้อย่างอิสระ

▣ ใครที่สามารถถ่ายโอน
• เจ้าของอุปกรณ์ Android™
– การถ่ายโอนไร้สายระหว่างอุปกรณ์ Galaxy: Android 4.0 หรือสูงกว่า
– ถ่ายโอนระหว่าง Android ที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ Galaxy: Android 4.0 หรือสูงกว่า (โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาจาก Samsung ที่ใช้ Andriod เวอร์ชั่นต่ำกว่า 6.0 จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Galaxy ที่รองรับ Mobile AP ได้เท่านั้น)
– การถ่ายโอนโดยใช้สาย: Android 4.3 หรือสูงกว่า, สายชาร์จ และสาย USB OTG

• เจ้าของอุปกรณ์ iOS™ – ใช้ทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณที่สุด:
– ถ่ายโอนทางสายจากอุปกรณ์ iOS ไปยังอุปกรณ์ Galaxy ของคุณ: iOS 5.0 หรือสูงกว่า, สายเคเบิลของอุปกรณ์ iOS (lightning หรือ 30 pin), สายเคเบิล USB OTG
– นำเข้าจาก iCloud™: iOS 4.2.1 หรือสูงกว่า และ Apple ID
– ถ่ายโอนระหว่าง PC/Mac ผ่าน iTunes™: ซอฟต์แวร์ Smart Switch PC/Mac – เริ่มต้น http://www.samsung.com/smartswitch

• เจ้าของอุปกรณ์ BlackBerry
– การถ่ายโอนไร้สาย: BlackBerry OS 7 หรือ 10 (Mobile AP)
– การถ่ายโอนแบบใช้สาย: BlackBerry OS 7 หรือ 10 สำหรับการถ่ายโอนโดยใช้สาย USB OTG

• ผู้ใช้ Windows™ Phone
– การถ่ายโอนไร้สาย: Windows OS 8.1 หรือ 10
* หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และวิธีการแบบทีละขั้นตอน ให้ไปที่ http://www.samsung.com/smartswitch

▣ สามารถถ่ายโอนอะไรได้บ้าง
– รายชื่อ, ปฏิทิน (เฉพาะคอนเทนท์ของอุปกรณ์), ข้อความปกติ, รูปถ่าย, เพลง (คอนเทนท์ที่ปราศจาก DRM เท่านั้น iCloud ไม่สนับสนุน), วิดีโอ (คอนเทนท์ที่ปราศจาก DRM เท่านั้น), บันทึกการโทร, สมุดบันทึก, การเตือน, การตั้งค่า Wi-Fi, วอลเปเปอร์, เอกสาร, ข้อมูลแอพ(เฉพาะอุปกรณ์ Galaxy) และรูปแบบหน้าจอหลัก(เฉพาะอุปกรณ์ Galaxy)
– คุณสามารถส่งข้อมูลแอพและรูปแบบหน้าจอหลักได้โดยการอัพเกรดอุปกรณ์ Galaxy ของคุณเป็น M OS (Galaxy S6 หรือใหม่กว่า)

▣ ต้องใช้อะไรบ้างในการถ่ายโอน
• การถ่ายโอนด้วย Windows Phone:
o การถ่ายโอนไร้สาย: Windows OS 8.1 หรือ 10
– หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และวิธีการแบบทีละขั้นตอน ให้ไปที่ http://www.samsung.com/smartswitch

• อุปกรณ์ Android อื่น:
– HTC, LG, Sony, Huawei, Lenovo, Motorola, PANTECH, Panasonic, Kyocera, NEC, SHARP, Fujitsu, Xiaomi, Vivo, OPPO, Coolpad(DazenF2), RIM(Priv), YotaPhone, ZTE(Nubia Z9), Gionee, LAVA, MyPhone(My28s), Cherry Mobile, Google(Pixel/Pixel2)

* หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ จึงอาจไม่สามารถติดตั้งและใช้งาน Smart Switch บนอุปกรณ์นั้นได้ หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย อุปกรณ์ของคุณต้องรองรับตัวเลือก USB สำหรับ ‘การถ่ายโอนไฟล์มีเดีย (MTP)’ เพื่อนุญาตให้ถ่ายโอนคอนเทนท์ได้
* หากต้องการถ่ายโอนข้อมูล ทั้งสองอุปกรณ์ต้องมีพื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในอย่างน้อย 500 MB
* หากคุณมีอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ Samsung ที่ยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายไร้สายตลอดเวลา ให้ไปที่ Wi-Fi ขั้นสูงบนอุปกรณ์ของคุณ ปิดตัวเลือก “การเริ่มต้น Wi-Fi ใหม่” และ “ยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi สัญญาณต่ำ” แล้วลองอีกครั้ง (ตัวเลือกข้างบนอาจไม่พร้อมใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอุปกรณ์และ OS เวอร์ชั่นของคุณ)

Download Smart Switch Mobile
Android

สนับสนุนการแนะนำ Smart Switch Mobile โดย
เล็กวอเตอร์ บริการส่งถึงบ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์
บริการจัดส่งน้ำดื่ม น้ำแร่ ถึงบ้าน คอนโด โดย เล็ก วอเตอร์ นนทบุรี โทร 098 452 6252
  • พื้นที่จัดส่ง บางใหญ่ บางบัวทอง เมืองนนทบุรี ปากเกร็ด ไทรน้อย
  • น้ำที่ส่ง คริสตัล สิงห์ น้ำทิพย์ เนสเล่ เพียวไลฟ์ เพียวริ  น้ำแร่ออร่า เพอร์ร่า มิเนเร่ มองต์เฟลอ
  • สั่งน้ำดื่มออนไลน์ www.lekwater.com
  • โทร/ไลน์ 0984526252