Thai App Center ขอแนะนำ Facebook Analytics

ติดตามการเติบโต การมีส่วนร่วม และการสร้างรายได้ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยแอพที่ใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ Facebook Analytics

– ดูอัตราคอนเวอร์ชั่นและเกณฑ์ชี้วัดอื่นๆ ที่สำคัญ รวมถึงรายงานทรัพย์สินทั้งหมดของคุณ (แอพ เว็บไซต์ เพจบน Facebook และโปรไฟล์ Instagram)
– สร้างกราฟทรงกรวย กลุ่มผู้ใช้ และแผนภูมิทับซ้อน และการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพแบบอื่นๆ รวมถึงการกรองตามประชากรศาสตร์หรือเซกเมนต์กิจกรรม
-เพิ่มแผนภูมิไปยังแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกสบายในที่เดียว
– ดูแผนภูมิและตัวกรองที่คุณสร้างใน Facebook Analytics บนเว็บไซต์
– รับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับเกณฑ์ชี้วัดของคุณ
– เรียกดูข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ* เพื่อดูความผิดปกติในข้อมูลของคุณเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

*ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติอาจไม่สามารถใช้งานได้กับบางธุรกิจ

Download Facebook Analytics
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ Facebook Analytics โดย
โต๊ะจีนสุพจน์โภชนา นครปฐม
บริการโต๊ะจีนทั่วอาเซียน ทุกงานเลี้ยง