Thai App Center ขอแนะนำ Google My Maps

สร้างและแก้ไขแผนที่ที่กำหนดเองจากโทรศัพท์ Android ของคุณด้วยแอป Google My Maps ที่ให้บริการฟรี ด้วย Google My Maps คุณสามารถ:
– สร้างแผนที่ใหม่หรือแก้ไขแผนที่ที่สร้างบนเว็บหรืออุปกรณ์อื่น
– ค้นหาสถานที่และบันทึกลงในแผนที่ของคุณ
– เพิ่มจุดที่ตำแหน่งปัจจุบันของคุณหรือที่ใดก็ตามในโลก
– ดูเส้นทางและนำทางไปยังสถานที่ที่บันทึกไว้บนแผนที่ของคุณ
____
หมายเหตุ:
• สำหรับแอป Google Maps โปรดไปที่นี่: https://goo.gl/6cYU1w
• หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล Google Maps โปรดใช้ Google Map Maker (http://goo.gl/VXaWnP) หรือรายงานปัญหา (http://goo.gl/QAzXUH)

Download Google My Maps
Android

สนับสนุนการแนะนำ Google My Maps โดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี.พี.พรีซิชั่น
วีบีพี พรีซิซั่น ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม