Thai App Center ขอแนะนำ New Easy App

AIS Easy App แอพพลิเคชั่นสำหรับเอไอเอสพาร์ทเนอร์และนักขายเอไอเอส ที่จะช่วยให้การขายของท่านสะดวก ตอบโจทย์งานขายงานบริการและการทำธุรกรรมด้วย Concept แบบ อิสซี่ อิสซี่ : ง่าย,สะดวก,รวดเร็ว,ไม่ยุ่งยากไม่ต้องส่งเอกสาร ในรูปแบบ Digital Service

พบกับฟีเจอร์ที่พร้อมสร้างโอกาสทำรายได้ให้กับท่าน อาทิ

– แสดงตนซิมเติมเงิน
– ขายบริการเสริม (VAS)
– บริการเติมเงิน

– รวมถึงบริการอื่นๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Download New Easy App
Android

สนับสนุนการแนะนำ New Easy App โดย
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ GMP รับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนครบวงจร โดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับ Food Grade มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย