Thai App Center ขอแนะนำ Smart Labour 2

แอพลิเคชั่น Smart Labour. ตอบสนองความต้องการคนรุ่นใหม่ สามารถใช้งานได้ 4บริการคือตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ. ค้นหาตำแหน่งงานว่าง. การฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน และการร้องเรียนร้องทุกข์ด้านสวัสดิการแรงงาน

Download Smart Labour 2
Android

สนับสนุนการแนะนำ Smart Labour 2 โดย
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา อาหารโต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ ราคาถูก เมนูอาหารหลากหลาย โทร 08 1019 9977
www.panupongfood.com

สนับสนุนการแนะนำ Smart Labour 2 โดย
ส.แสงชัยพลาสแพ็ค
โรงงานผลิตถุงพลาสติกยอดนิยม