Thai App Center ขอแนะนำ Smart Labour 2

แอพลิเคชั่น Smart Labour. ตอบสนองความต้องการคนรุ่นใหม่ สามารถใช้งานได้ 4บริการคือตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ. ค้นหาตำแหน่งงานว่าง. การฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน และการร้องเรียนร้องทุกข์ด้านสวัสดิการแรงงาน

Download Smart Labour 2
Android

สนับสนุนการแนะนำ Smart Labour 2 โดย
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา อาหารโต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ ราคาถูก เมนูอาหารหลากหลาย โทร 08 1019 9977
www.panupongfood.com

สนับสนุนการแนะนำ Smart Labour 2 โดย
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์
บริษัท ยูนิเวอร์ส แพ็ค จำกัด โรงงานมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ GMP รับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนครบวงจร โดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับ Food Grade มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย