Thai App Center ขอแนะนำ True Agent

แอพพลิเคชั่น “True Agent” เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายของซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ใช้ในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกำหนด ของ กสทช.

Download True Agent
Android

สนับสนุนการแนะนำ True Agent โดย
บริษัท ทูที ไทยคูณ จำกัด
โรงงานผลิตสติกเกอร์คุณภาพส่งออก