Thai App Center ขอแนะนำ VoiceTra (แปลภาษาจากเสียง)

แอปพลิเคชันแปลภาษาจากเสียงที่แปลคำพูดของท่านเป็นภาษาต่างประเทศ
ดาวน์โหลดและใช้ฟรี
รองรับ 31 ภาษา หน้าจอดูง่ายและใช้งานง่าย ทั้งยังสามารถตรวจสอบผลการแปลได้ว่าถูกต้องหรือไม่
ลองใช้เป็นเครื่องแปลของคุณในการท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณเที่ยวสนุกขึ้น หรือใช้รับรองแขกชาวต่างชาติที่มาเยือนก็ได้

■ลักษณะเฉพาะ
VoiceTra (วอยซ์ทรา) แปลเนื้อหาจากเสียงพูดแล้วแสดงผลด้วยเสียง โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรู้จำเสียง การแปลภาษา และการประสมเสียงที่เป็นผลสำเร็จจากการวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศญี่ปุ่น (NICT)
สามารถเปลี่ยนทิศทางการแปลภาษาได้อย่างรวดเร็ว แค่ใช้อุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้ในการสนทนาระหว่างผู้พูด 2 ภาษาได้
สำหรับภาษาที่ไม่สามารถป้อนข้อมูลด้วยเสียงได้ ท่านสามารถแปลได้โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวอักษร

แอปพลิเคชันนี้รอบรู้เรื่องบทสนทนาในการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น แนะนำให้ใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
– การเดินทาง : รถบัส, รถไฟ, รถเช่า, แท็กซี่, สนามบิน, เปลี่ยนเครื่อง
– ช็อปปิ้ง : ร้านอาหาร, ซื้อของ, จ่ายเงิน
– โรงแรม : เช็คอิน, เช็คเอาท์, ยกเลิกการจอง
– ท่องเที่ยว : เที่ยวต่างประเทศ, รับรองแขกในญี่ปุ่น, รับรองชาวต่างชาติ
*VoiceTra” ยังได้รับการแนะนำเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการป้องกันและรับมือภัยพิบัติด้วย

สามารถใช้เป็นพจนานุกรมในการแปลคำศัพท์ได้ แต่ขอแนะนำให้ป้อนข้อมูลเป็นประโยคเพื่อที่แอปจะสามารถเข้าใจความหมายของคำได้จากบริบท

■ภาษาที่รองรับ
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวย่อ), ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาเมียนมา, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอูรดู, ภาษาดัตช์, ภาษาเขมร, ภาษาสิงหล, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษาตุรกี, ภาษาเนปาล, ภาษาฮังการี, ภาษาฮินดี, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปรตุเกส (บราซิล), ภาษามลายู, ภาษามองโกล, ภาษาลาว, ภาษารัสเซีย

■ข้อจำกัด
ในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
อาจใช้เวลาในการแสดงผลการแปลนานขึ้นอยู่กับสภาพการรับส่งข้อมูล

สำหรับภาษาที่สามารถป้อนข้อมูลประโยคที่ต้องการแปลด้วยตัวอักษรต้องเป็นภาษาที่คีย์บอร์ดของระบบปฏิบัติการรองรับ
ตัวอักษรอาจแสดงไม่ถูกต้องหากไม่มีฟอนต์ที่จำเป็นในอุปกรณ์ของท่าน

ฟังก์ชันบางส่วนหรือแอปพลิเคชันนี้อาจใช้งานไม่ได้ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หยุดการทำงาน
ขออภัยล่วงหน้าในความไม่สะดวก

ในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล ในกรณีที่ใช้บรืการโรมมิ่งในต่างประเทศ โปรดระวังว่าการรับส่งข้อมูลอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

ข้อมูลที่บันทึกจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการแปลภาษาจากเสียง

Download VoiceTra (แปลภาษาจากเสียง)
Android
iOS

สนับสนุนการแนะนำ VoiceTra (แปลภาษาจากเสียง) โดย
บริษัท เอ็ม ที ฮีตเทค จำกัด
ผลิตและจำหน่ายฮีตเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ